• Jaň goldawy 86-0596-2628755
  • ab_bg

Iň soňky döwrebap enjamlar bilen üpjün etmek

“Fujian Zhangzhou Zhuozhan Mebel Co., Ltd” hünärmen we öňdebaryjy mebel kompaniýasy bolup, her dürli metal düşek, kompýuter stoly, nahar toplumy, talyplar üçin stol, çaý stoly, telewizor şkafy we ş.m. öndürmekde we satmakda tejribeli. Europeewropa, ABŞ, Eastakyn Gündogar we ş.m. Biz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin kompaniýamyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys. Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Soonakyn wagtda siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligini alarys diýip umyt edýäris.