• Jaň goldawy 86-0596-2628755

Biz hakda

Zhangzhou Zhuozhan Industrial and Trading Co., Ltd.

“Fujian Zhangzhou Zhuozhan Mebel Co., Ltd” hünärmen we öňdebaryjy mebel kompaniýasy bolup, her dürli metal düşek, kompýuter stoly, nahar toplumy, talyp ýazuw stoly, çaý stoly, telewizor şkafy we ş.m. öndürmekde we satmakda tejribeli. Europeewropa, ABŞ, Eastakyn Gündogar we ş.m. Biz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin kompaniýamyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys. Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Soonakyn wagtda siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligini alarys diýip umyt edýäris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Zhangzhou Zhuozhan Industrial and Trading Co., Ltd., 7 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan, mebel öndüriji we söwda kompaniýasydyr. Mebel öndürmekde ýöriteleşýäris, şol sanda: Öý mebelleri, Kompýuter stoly, Nahar toplumy, Bar toplumy, Kofe stoly, Ammar tekjesi, Aşhana tekjesi, Aýakgap saklaýyş skameýkasy, eplenýän stol, Geýim tekjesi, Noutbuk stoly, telewizion stend, Ahyrky stol, Ofis stoly , girelge stoly we ş.m. Kompaniýamyz Fujian welaýatynyň Zhangzhouou şäherinde ýerleşýär, 30,000 inedördül metr zawod, desgalar we döwrebap enjamlar bar, ABŞ, Germaniýa, Birleşen Patyşalyk, Italiýa, Fransiýa, BAE, Awstraliýa, Hindistan, Finlýandiýa, Russiýa, Portugaliýa, Irlandiýa, Litwa Respublikasy we ş.m., dünýädäki müşderileriň gowy abraýy. Birnäçe ýyllap dowam eden tagallalardan soň, kompaniýamyz her aýda 8 0 0 0 0 toplum öndürijilikli öý mebellerini esasy üpjün edijilerden birine öwrüldi, bu ýerde 7 2 işgäri bar, önümlerimiz dizaýn taýdan ajaýyp we ussat. faktura, We olar çydamly we dürli-dürli, abraýy kök hökmünde alyp, täze we köne müşderileri gelýän nusga boýunça haryt sargyt etmek üçin garşy alýarys, nusga we gowşuryşa çalt jogap bermek bilen OEM hyzmatyny, dizaýn hyzmatyny hödürleýäris, berk hil gözegçiligi / Wada gowşuryş wagty / Sitata we nusga çalt jogap / Bazarda yzygiderli täze önümler. Täze we köne müşderileri gelýän nusga bilen haryt sargyt etmek üçin garşy alýarys, siziň barlygyňyza garaşýarys.

30,000 inedördül metr zawod

+

Aýlyk önümçilik kuwwaty

+

Kompaniýanyň işgärleri

ÖNÜMLER

Önümçilik enjamlary

Ady .Ok Mukdar Barlanyldy
Kesiji maşyn
Gizlin
4
Baglaýjy maşyn
Gizlin
3
Buraw enjamy
Gizlin
5
Buraw enjamy
Gizlin
8

Zawod barada maglumat

Zawodyň ululygy
30,000 inedördül metr
Zawod ýurt / sebit
No. 564-1, Hytaýyň Fujian, Szangçeng etraby, Şitçen şäheri, Şaýting şäherçesi, Çaýkian obasy

Ualyllyk önümçilik kuwwaty

Haryt ady Önümçilik liniýasynyň kuwwaty Öndürilen hakyky bölümler (Öňki ýyl) Barlanyldy
Roomaşaýyş otagy mebelleri 20000 toplum / aý 70000 toplum
Naharhana mebeli
20000 toplum / aý
30000 toplum
Aşhana mebelleri 20000 toplum / aý 10000 toplum
Bedatylýan otag mebelleri 20000 toplum / aý 10000 toplum