• Jaň goldawy 86-0596-2628755

Jübi gapdal stoly Jübi noutbuk stoly arabasy 23.6 dýuým tarelka stoly sazlanylýan divan gapdal stoly tigirli göçme stol

Gysga düşündiriş:

Düzülip bilinýän beýiklik we aňsat hereket】: Bu görnüşli ykjam noutbuk stoly 27,6 ″ -dan 35 ″ çenli ideal ýagdaýyňyza sazlap bolýar. Oturylyşynda ýa-da durulýan sazlanylýan beýik ykjam stoly ulanyp bilersiňiz we 4 sany tekiz tigirli ykjam kompýuter stoly hem islän ýeriňizde stoluň hereketini edip biler. Kompýuter üçin ykjam togalanýan arabanyň ykjamlygy, kelle agyrysyndan, boýnuň agyrysyndan goraýar.

Köp funksiýaly】: Göçme kompýuter stoluny, gaty rahat durmaga kömek etmek üçin diwanyň we düşegiň aşagyna goýmak aňsat. Göçme dizaýn, noutbuk üçin stoly ofis iş stansiýasy ýa-da ýatylýan otagdaky ýatylýan stoluň üstünde we diwanyň gapdalyndaky stoluň üstünde geçirmäge kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

J Düzülip bilinýän beýiklik we aňsat hereket】: Bu görnüşli ykjam noutbuk stoly 27,6 "35" aralygynda ideal ýagdaýyňyza sazlap bolýar. Oturylyşynda ýa-da durulýan sazlanylýan beýik ykjam stoly ulanyp bilersiňiz we 4 sany tekiz tigirli ykjam kompýuter stoly hem islän ýeriňizde stoluň hereketini edip biler. Kompýuter üçin ykjam togalanýan arabanyň ykjamlygy, kelle agyrysyndan, boýnuň agyrysyndan goraýar.
I Köp funksiýaly】: Göçme kompýuter stoluny diwanyň we düşegiň aşagyna goýmak aňsat, size gaty rahat durmaga kömek eder. Göçme dizaýn, noutbuk üçin stoly ofis iş stansiýasy ýa-da ýatylýan otagdaky ýatylýan stoluň üstünde we diwanyň gapdalyndaky stoluň üstünde geçirmäge kömek edýär.
Additional Goşmaça tekjesi bilen】: Stol meýdançasy we goşmaça ammar tekjesi bolan ykjam kompýuter stoly size ýeterlik ýer berer, şonuň üçin stoluň üstünde käbir kitaplary, ösümlikleri ýa-da islän zadyňyzy rahat ýagdaý döreder. . Bir söz bilen aýdylanda, sazlap boljak teleýaýlym stoluny alanyňyzda hemme zat elýeterli bolup biler.
【Uly iş stoly giňişligi】: has köp iş ýerleri üçin 23.6 "L X15.74" W iş stoly. Simpleönekeý nahar stoly, noutbuk kompýuter stoly, stol öwrenmek, stoluň üstünde hyzmat etmek ýa-da beýikligi sazlap boljak kompýuter iş stansiýasy üçin ulanmak. Galyň metal we E derejeli daşky gurşaw MDF tagtasy ýokary agramly we durnuklylygy saklaýar.
【Müşderi hyzmaty】: Jübi kompýuteriniň stoly barada soraglaryňyz bar bolsa ýa-da gaplama zeperleri ýa-da bölekleri bar bolsa, gollanmada e-poçta bilen habarlaşyp bilersiňiz, meseläňiz doly çözülýänçä 24 sagat bolarys.
【OEM we ODM dizaýny bar home Öý mebelleriniň dizaýnynda 10 ýyldan gowrak işleýän tejribeli dizaýnerimiz bar. Asyl dizaýn üçin 3-5 gün gutardy.
El gowşuryş wagty sam Nusgalar üçin 7-15 gün, köpçülikleýin sargyt 35-60 gün.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler