• Jaň goldawy 86-0596-2628755

Öý ofis stoly Saklaýyş tekjeleri bilen berk berk ýazuw stoly Öý ofis okuw otagy üçin kompýuter stoly üçin häzirki zaman ýönekeý stil kompýuter stoly

Gysga düşündiriş:

Uly ammar47.2(L) *23.6(W) * 29.5 (H) dýuým kompýuter iş, ýazuw, kompýuter we öýdäki beýleki işler üçin köp ýer berýär. Iki açyk taraply ammar tekjesi bilen ýer tygşytlaýjy dizaýny görkezmek, käbir kitaplary, faýllary klawiaturany, syçanjygy ýa-da başga zatlary ýerleşdirip biler.

Güýçli gurluş we durnukAjaýyp gaty metal çarçuwasy we durnukly kesiş dizaýny has gowy durnuklylygy üpjün edýär. AsalanP2 standarty agyr agramlary goldajak agaç orta dykyzlykly süýümli tagta. Zerur ýerlerde stoly tekizlemek, hatda deňsiz polda-da durnuklylygy üpjün etmek üçin aýaklary sazlap bolýar (1-2 sm).

Döwrebap dizaýnStilleşdirilen rustiki goňur we gara tagta dizaýny, arassa estetiki, arassalamak we suw geçirmeýän, häzirki zaman senagat ýazuw stoly islendik bezegiňiz bilen gabat gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

【Uly ammar】 47.2 (L) * 23.6 (W) * 29.5 (H) dýuým kompýuter stoly, iş, ýazuw, kompýuter we beýleki öý işlerinde köp ýer berýär. Iki açyk taraply ammar tekjesi bilen ýer tygşytlaýjy dizaýny görkezmek, käbir kitaplary, faýllary klawiaturany, syçanjygy ýa-da başga zatlary ýerleşdirip biler.
【Güýçli gurluş we durnukly】 Ajaýyp gaty metal çarçuwa we durnukly kesiş gurluşy dizaýny has gowy durnuklylygy üpjün edýär. P2 standart agaç orta dykyzlykly süýümli tagtadan ýasalan, agyr agramlary goldajak derejede güýçli. Zerur ýerlerde stoly tekizlemek, hatda deňsiz polda-da durnuklylygy üpjün etmek üçin aýaklary sazlap bolýar (1-2 sm).
【Döwrebap dizaýn】 Stilleşdirilen rustiki goňur we gara tagta dizaýny, arassa estetiki, arassalamak we suw geçirmeýän, häzirki zaman senagat ýazuw stoly islendik bezegiňiz bilen gabat gelýär.
Embygnamak aňsat】 Assambleýa zerur, görkezme gollanmasyna we guralyna eýeriň, bu öý ofis stoluny ýygnamak üçin iň az tagalla gerek. Kiçijik ýerler üçin tekjelerdäki stol öý, ofis, iş stansiýasy, okuw otagy, güýmenje otagy we ş.m. üçin amatlydyr.
【Kanagatlanarly hyzmat quality Biz hil yzarlaýarys we satuwdan soň hünär goldawyny berýäris. Ofis stolumyzda haýsydyr bir mesele bar bolsa, iň amatly wagtda Foxemart müşderi hyzmatyna ýüz tutup bilersiňiz. Müşderi goldaw toparymyz 24 sagadyň dowamynda aladalaryňyzy çözer.
【OEM hyzmaty bar drawing Surat çekmek üçin ýöriteleşdirilen dizaýner, ýöriteleşdirilen önümler bar. Adatça çyzuw wagty 3-5 gün.
Cking Gaplamak】 aýratyn 3 sany poçta karton gutusy.
Ick Çalt eltip bermek sample Adaty nusga wagty 7-15 gün, önümçilik wagty 35-60 gün.

Reňk Rüstik /Gara/ Ak / Altyn
Önümiň ölçegleri 40 x 19,6 x 29.53 dýuým
Şekil Gönüburçluk
Stil Döwrebap
Marka ZZ mebel

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler